Feltwerk bvSuccess is data based.
Uw data is de sleutel tot groei.


Over
Contact

Feltwerk creëert waarde uit data.
Hoe beter uw propositie aansluit bij de behoeften van de klant, hoe harder uw business groeit. De wensen van de klant kunnen afgeleid worden uit wat u van ze weet, ofwel hun 'data'. Consumenten laten in hun ‘customer journey’ een spoor van data achter. Veel bedrijven worstelen met deze gegevens waardoor groei wordt beperkt. Er ontbreekt een goed beeld van de klant. Het is onvolledig, onjuist of niet bruikbaar. Door het ontbreken van deze inzichten is het lastig om de business goed te sturen en zo uw doelgroep op de juiste manier te benaderen.

Feltwerk kan deze problemen oplossen met 'klantdatamanagement'.

Klantdatamanagement combineert business, data, intelligence, technologie en wetgeving en zorgt ervoor dat uw onderneming toegevoegde waarde haalt uit klantdata.


Waarde uit klantdata.


Feltwerk helpt om klantdata te organiseren en verbeteren, intelligence te managen en gebruikers te inspireren om de groeiambities van uw bedrijf te ondersteunen.
Feltwerk is uw kennis in Klantdata.

ContactFeltwerk bv
info@feltwerk.nl